Grafisk design

3D-visualisering i kombination med grafisk design är mycket användbart tex i bruksanvisningar. Tydlighet och pedagogik är ledorden och en bruksanvisning med bara bilder är mycket praktisk, då den är språkoberoende och lätt att förstå.

3Diza gör också 2D-grafik på produkter eller trycksaker. Där ligger tydlighet, tryckbarhet och slutanvändaren av produkten i fokus.

Ett urval av grafiska designprojekt »