Det är ett välkänt faktum att en bild säger mer än tusen ord.

Men vad göra om man inte har någon bild?

Hur marknadsför och säljer man sina produkter parallellt med utvecklingen?

  • Hur får man hela företaget med sig mot ett gemensamt projektmål eller ett framtida koncept?
  • Hur säljer man hus eller lägenheter som inte är byggda?
  • Hur visar man komplicerade flöden eller funktioner på ett lättfattligt sätt?

Svaret är, man använder sig av 3D-visualisering eller 3D-animering!

3D-visualisering används med fördel som t ex besluts- eller presentationsunderlag för att visualisera en produkts design och funktion eller för att välja material eller färgsättning.

Marknadsföring och införsäljning via trycksaker, webb, multimedia och mässmaterial blir mycket kostnadseffektivt när det kan ske samtidigt med utvecklingen av produkten eller tjänsten.

3D-visualisering är också mycket bra att använda när man behöver mönster- eller designskydda sin produkt. Mönsterskyddsbilder ställer speciella krav som bäst tillgodoses med 3D-visualisering i skissläge.

3D-visualiserade bilder är ett mycket bra säljverktyg

3D-visualiserade bilder är ett mycket bra säljverktyg för att gestalta en idé eller för att visualisera ett gemensamt projektmål eller ett framtida koncept på ett trovärdigt sätt. Produkten eller modellen kan visas snyggt ljussatt på neutral bakgrund där resultatet blir en fotorealistisk bild som ser studiofotad ut. Man kan också montera in 3D-modellen i ett foto taget med vanlig kamera för att hjälpa kunden att se hur produkten kan se ut i sin verkliga miljö. Det är naturligtvis också helt möjligt att bygga upp en total miljö i 3D.

En 3D-visualiserad produkt eller modell kan också animeras (göra rörliga sekvenser eller film av). Med en 3D-animering skapas ytterligare förståelse kring produkten eller tjänsten genom att visa funktion, genomskärning eller komplicerade flöden. Detta är speciellt värdefullt i otillgängliga miljöer eller när man behöver förklara hur något ser ut eller fungerar inuti en modell. 3D-animationer kan också vara kortare kärnfulla reklambudskap för marknadsföring eller en snygg animerad logotyp.

För att ytterligare lyfta en produkt så kan man göra en 3D-printning av den. Då får man en prototyp att klämma och känna på. Utgångsläget för en 3D-utskrift är många gånger en 3D-visualiserad modell.

3D finns överallt idag, inte bara i stora filmproduktioner. Merparten av all reklamfilm har 3D-inslag. Möbelindustrin använder i stor utsträckning 3D-modeller i sin marknadsföring. Hustillverkare, arkitekter och inredare likaså. Liksom bilproducenter, mobiltelefontillverkare, livsmedelsproducenter osv.

Det finns inte något område där inte 3D är användbart.